zamek-hohenschwangau

Zámek Hohenschwangau je další ozdobou v Německu. (foto: depositphotos)

hohenschwangau

hohenschwangau, zámek, německo