top-iluze03

Ben Stiller nebo Beyoncé? (foto: archiv)

iluze

optická iluze, optický klam