top-iluze04

Vidíte tvář nebo ženu v parku? (foto: archiv)

iluze

optická iluze, optický klam