top-iluze05

Rovněž tento obrázek je dokonalá iluze. (foto: archiv)

iluze

optická iluze, optický klam