alka-velka

Lidé je vyhubili do posledního ptáka. (foto: depositphotos)

alka

alka velká