TOP 10 Mýty a otázky ohledně Titaniku

Titanic, loď snů, loď duchů, loď plná tajemství. V noci 15. dubna roku 1912 se tato veleloď potopila a odnesla si sebou kolem 1500 životů. Okolo Titaniku stále zůstává mnoho otazníků. V dnešním TOP 10 listu vám zodpovíme nejběžnější otázky, ale zároveň překvapíme těmi nevyřčenými.

 

10. Hlídka nebyla slepá, byla nevybavená a neuposlechla varování

Mnozí lidé se ptají, jak je možné, že hlídka ve strážním koši neviděla tak ohromný útvar jako je ledovec. Na tuto otázku poskytli vědci, historikové a teoretikové několik možných odpovědí. Tou první je skutečnost, že oné osudné noci bylo moře naprosto klidné, proto nedocházelo k viditelnému tříštění vody o povrch ledovce. Druhou odpovědí je fakt, že hlídka neměla k dispozici dalekohledy! Údajně prý na palubě lodi vůbec nebyly, nebo byly umístěné ve skříňkách, ovšem klíč od nich zůstal zapomenut na pevnině. Navíc, radista Titaniku ignoroval varování lodi Californian na blížící se nebezpečné ledovce.

 

9. Záchranné čluny byly poloprázdné

Známý je fakt, že Titanic měl k dispozici jen tolik záchranných člunů, aby osvobodil pouze polovinu pasažérů, ale už se tolik neví, proč se jich do člunů dostalo ještě o více než 470 lidí méně, než dovolovala jejich kapacita. Zapříčinila to panika a lidské přesvědčení. Posádka Titaniku nenaplňovala čluny do maximální kapacity z toho důvodu, že se obávala nehody při jejich spuštění na vodní hladinu. Druhým důvodem, proč čluny byly poloprázdné, bylo ono přesvědčení. Řada cestujících totiž do poslední chvíle svého života věřila, že loď je skutečně nepotopitelná, proto dala přednost potápějící se lodi před záchrannými čluny.

 

8. Loď Californian nepodala pomocnou ruku

Potápějícímu Titaniku byla nejblíže loď nesoucí jméno Californian, o té už jsme se zmínili. Byla vzdálena pouze 36 kilometrů. Proč nereagovala na signály, to dlouze řešila i britská vyšetřovací komise. Kapitán Californianu, Stanley Lord, a členové posádky byli obviněni za důrazné pochybení v jejich činech. Posádka pozorovala vyslané bílé světlice, rozpoznala, že loď ztratila přední světla, že je nepřirozeně nakloněna a volání o pomoc prostřednictvím Morseovy abecedy pomocí lampy považovali za světla z oken nebo otevřených dveří. Kapitán Lord a jeho lidé pozorovali potápějící se Titanic bez jediného projevu záchrany.

 

7. Posádka možná loď potápěla sama

Několik odborníků trápí skutečnost, že potopení Titaniku mohla značně urychlit sama loďní posádka. Důvod je prostý. Pro takto gigantickou loď bylo třeba velkého množství členů posádky, tudíž se nabírali i lidé bez jakýchkoli zkušeností. Proto se nabízí otazník. Věděli vůbec, jak na takovéto lodi fungují čerpadla? Je tu možnost, že oni vlastně urychlili zánik lodi. Ve snaze, aby se voda dostala ven, co když v neznalosti čerpali vodu dovnitř? Posádka nebyla na tyto záchranné kroky připravena. Vždyť se jednalo o nepotopitelnou loď!

 

6. Kletba, která pronásledovala Titanic už od jeho vyplutí

Jen málo lidí ví o údajném a zcela náhodném prokletí Titaniku. Až po katastrofě se začaly šířit fámy, že číslo na trupu lodi bylo 360604, což při zrcadlovém zobrazení vyjadřuje slovo „No Pope“, v překladu „Žádný papež“. Katolíci považovali číslo přímo za rouhání a postrádání papežské moci značili za smůlu a kletbu za lidskou domýšlivost a pýchu.

 

5. Zlověstná mumie Amen-Ra cestovala na lodi

Další mystickou domněnkou je, že potopení lodi způsobila mumie velekněžky Amen-Ra, která byla na Titaniku převážena. Mumie sebou prý přinesla na palubu kletbu smrti a zničení. Samozřejmě se jedná o další z fikcí, ovšem podle legendy ji kdysi koupil cestující první třídy William Thomas Stead od britského muzea, kterému byla mumie darována. Stead se ji údajně pokoušel dopravit do Ameriky přivázanou pod svým autem, protože by ji kvůli své černé pověsti nevzali na palubu. Závěrem této skoro pověsti je, že mumie byla naložena na jeden ze člunů a odvezena do bezpečí, přičemž byla poté naložena na loď Empress, která se také potopila a pak na loď Lusitanni, kterou potopila německá ponorka.

 

4. Sen, který předvídal katastrofu

Paní C. Hughesová ve svých 14 letech života dne 12. dubna 1912 měla sen o tom, že se procházela parkem, když najednou uviděla ohromnou loď, ve krátké vzdálenosti od parku. Pozorovala ve snu postavy lidí, kteří na její palubě kráčeli, ale najednou začali hrozivě křičet, když se jedna část lodi ponořila pod hladinu. O svém snu tehdy celá vyděšená povyprávěla své babičce a potom šla opět spát. Sen se jí ovšem opakoval. Strýc této dívenky byl 4. důstojník Titaniku a skončil své bytí spolu s lodí.

 

3. Dívka, která naslouchala svému osudu

Constance Willard byla malá holčička na Titaniku. Před tím, než loď vyplula, jí věštec prozradil, že zemře dříve, než dovrší věku 21 let. V okamžiku, kdy Titanic narazil do ledovce, okamžitě pocítila, že tohle je osud, varování, že pokud se ihned nepřemístí k záchranným člunům, zemře. Dívka se opravdu přes veškerý dav dostala ke člunu a přežila. Po zkáze lodi všude vyprávěla, že nebýt věštby, nikdy by nebyla tolik odhodlaná dostat se na člun a určitě by zahynula.

 

2. Poslední hudební tóny na lodi patřily bohu

Po celou dobu panického děsu hrála taneční kapela pouze povzbuzující hudbu, aby hysterické cestující uklidnila. Nicméně to nepomáhalo. Ve chvíli, kdy již byl konec lodi nejblíže, rozhodl hlavní dirigent, aby se zahrála poslední skladba „Blíž k Tobě, Bože můj“. Jako by to chtěl sám osud, mrtvola dirigenta byla, jako jedná z mála nalezena, a proto mohl být tento čestný muž pochován. Pohřeb se konal v jeho rodném městě. S kapelníkem se přišlo rozloučit okolo 30 000 lidí. Na jeho hrobě jsou vyryta slova „Blíž Tobě, Bože můj“.

 1. Nešťastné číslo 13 zklamalo

Číslo 13 je světově známé a prohlášené za nešťastné. Z tohoto důvodu nebyla na Titaniku místnost s tímto číslem. Kvůli pověrčivosti po místnosti 12 následovala hned ta s číslem 14. Jak je vidno, pověrčivost měla proti nepřipravenosti pouze malou váhu.

 

} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

Total
0
Shares
Související články
Total
0
Share