TOP 10 Nejkratší války v historii

Dějiny lidstva provázejí války, od samého počátku docházelo mezi lidmi k ozbrojeným konfliktům. Války měly mnoho podob a také různou délku trvání. Některé trvaly roky i desetiletí, ale byly i takové, které trvaly jen několik dní nebo dokonce jen pár minut. V tomto žebříčku se tedy podíváme na 10 nejkratších válečných konfliktů v historii lidstva.

 

10 Válka o Falklandy

42 dní


Rok: 1913
Mezi: Argentina vs. Velká Británie
Místo: Falklandy, Jížní Georgie a Jížní Sandwichovy ostrovy
Výsledek: vítězství Velké Británie

Válka o Falklandy byl válečný konflikt v roce 1982, ve kterém se proti sobě postavila Argentina a Velká Británie. Válčilo se o souostroví Falklandy/Malvíny, Jižní Georgii a Jížní Sandwichovy ostrovy. Této válce předcházely staletí dlouhé spory o nadvládu nad těmito územími. 2. Dubna válku odstartovala okupace Jižní Georgie a následně i Falkland Argentinou. Ani jednou stranou nebyla válka oficiálně vyhlášena, v Argentině byla považována za znovuobsazení vlastního území a ve Velké Británii za narušení nezávislosti britského území. Konflikt skončil 14. června, když se Argentina vzdala.

 

9 Polsko-litevská válka

37 dní


Rok: 1920
Mezi: Polsko vs. Litva
Místo: Vilensko a Suvalky
Výsledek: uzavření smlouvy o dočasné demarkační čáře

Tato válka byla vojenským střetnutím mezi Polskem a Litvou. Vypukla v sprnu roku 1920, krátce po tom, co obě tyto země vyhlásily nezávislost. V Polsko-litevské válce se bojovalo o oblast Suvalek a Vilensko. Toto střetnutí skončilo v říjnu 1920 uzavřením smlouvy o dočasné demarkační čáře, kterou se Suvalky přiznávaly Polsku a Vilnius Litvě.

 

8 Druhá balkánská válka

32 dní


Rok: 1913
Mezi: Bulharsko vs. Srbsko, Řecko, Rumunsko, Černá Hora, Osmanská říše
Místo: Balkánský poloostrov
Výsledek: Bulharsko poraženo

Druhá balkánská válka byla zapříčiněna neustálými spory mezi Řeckem a Srbskem na jedné straně a Bulharskem na straně druhé. 29. června 1913 odstartovalo válku nařízení bulharského cara Ferdinanda, aby bulharské armády vytlačily srbské a řecké jednotky z Makedonie. Ovšem bulharské vojsko, jehož jednotky byly umístěny převážně na východě, nemohlo řeckým a srbským jednotkám vzdorovat a nakonec bylo 31. července 1913 podepsáno příměří.

 

7 Řecko-turecká válka

30 dní


Rok: 1897
Mezi: Řecko vs. Osmanská říše
Místo: Řecko (pevnina)
Výsledek: vítězství Osmanské říše

Řecko-turecká válka, neboli Třicetidenní válka, jak je často nazývána, byla válkou mezi Řeckem a Osmanskou říší. Hlavní příčinou byl řecký zájem o situaci na Krétě, kde byla řecká populace stále pod kontrolou Osmanské říše. 21. ledna 1897 se vylodila řecká armáda na Krétě, aby tento ostrov sjednotila se zbytkem Řecka. Řekové byli nakonec vojensky poraženi armádou Osmanské říše.

 

6 Čínsko-vietnamská válka

27 dní


Rok: 1979
Mezi: Čína vs. Vietnam
Místo: hranice mezi Vietnamem a ČLR
Výsledek: obě strany nárokují vítězství

Čínsko-vietnamská válka bylo vojenské střetnutí  Čínské lidové republiky a Vietnamu v roce 1979. Číňané 17. února napadli severní Vietnam a obsadili několik tamních měst. Po 29 dnech obě strany vyhlásily dosažení vítězství a čínská vojska se z Vietnamu stáhla.

Total
0
Shares
Související články
Total
0
Share