TOP 10: Zajímavosti o Měsíci

Měsíc vyplouvá každou noc na oblohu a září nám nad hlavami. Měsíc je jedinou přirozenou družicí Země, kterou doposud známe. Je s ním spojeno mnoho zajímavostí, které se můžete dozvědět z tohoto článku.

10 Velikost Měsíce

Jen pro představu, jak je Měsíc veliký, použijeme přirovnání k Zemi. Váha Země se pohybuje kolem 600 bilionů tun. V porovnání se Zemí je Měsíc až 80 krát lehčí. Průměr měsíce činí 3 476 km.

9 Nejvyšší hora a největší měsíční kráter 

Nejvyšší hora zde měří  11 500 metrů. Největší měsíční kráter, který je viditelný ze Země, se nazývá Bailey. Jeho rozloha činí 26 000 čtverečních mil.

8 Teplota na Měsíci

Nejnižší teplota, na kterou můžeme na Měsíci narazit, se pohybuje kolem – 164 stupňů Celsia. Nejvyšší teplota se zde pohybuje kolem + 117 stupňů Celsia.

7 První mapy Měsíce

První mapy Měsíce byly vytvořeny Thomasem Harriotem v roce 1609.

6 Zrcadla na Měsíci

Na Měsíc byla umístěna zrcadla. Umístili je sem astronauti, aby mohli pomocí odrazu laserových paprsků změřit přesnou vzdálenost ze Země na Měsíc.

5 Povrch na Měsíci

Před 4,5 miliardami let byl povrch Měsíce pokryt tekutým oceánem magmatu. Měsíční kůra je složena z různých prvků, jako je například uran, draslík, kyslík, železo, vápník, hliník, křemík, vodík apod. Nachází se zde velké množství kráterů, jejichž stáří se odhaduje na stovky miliónů let. Geologické procesy a nepřítomnost počasí a atmosféry způsobují to, že mnoho z nich zůstane na vždy zachováno. Tmavé pláně na Měsíci jsou nazývány jako moře a to z toho důvodu, že staří astronomové byli přesvědčení, že se jedná o skutečná moře, která jsou naplněná vodou.

4 Mylné předpoklady

Dříve byli vědci přesvědčeni, že Měsíc je uvnitř zcela vychladlý. Pozdější pokusy ovšem dokázaly, že hlubší vrstvy musejí být rozžhavené, protože teplo proudí směrem zevnitř ven. Měsíční jádro ovšem neprodukuje takové množství tepla, jako Země.

3 Poloha Měsíce

Měsíc zaujímá ve vztahu k Zemi synchronní rotaci, což znamená, že pouze jedna strana Měsíce je neustále obrácená k Zemi. Je to ta strana, kterou vidíme, když se podíváme na oblohu. Druhá odvrácená strana není ze Země vidět.

2 Oběh Měsíce

Měsíc oběhne Zemi jednou za 29 dní. Každou hodinu se měsíc posune o pouhých 0,5 °.  Bylo také dokázáno, že Měsíc se k Zemi nepřibližuje, ale oddaluje. A to zhruba o 4 centimetry za rok.

1 První lidé na Měsíci

V rámci programu Apollo přistál Neil Armstrong a Edwin Aldrin jako první lidé na Měsíci. Tím se také stali prvními lidmi, kteří stanuli na povrchu jiného vesmírného tělesa, než na Zemi. Od to doby stanulo na povrchu měsíce 12 lidí.

Zdroj: list25.com

Total
0
Shares
Související články
Total
0
Share