TOP 10: Nejtěžší jazyky na světě

Známé pořekadlo říká: „Kolik jazyků umíš, tolikráte jsi člověkem.“ Počet jazyků, které ovládáme, nám mohou napomoci získat lepší pracovní místo, ale je to hlavně způsob, díky kterému se nám otevírají dveře k interakcím s naprosto odlišnými kulturami. Mnoho odborníků se snažilo najít odpověď na otázku, který jazyk na světě je nejtěžší. Mnoho z nich se shodlo na tom, že záleží na mateřském jazyce. Například pro Čechy a Ukrajince není problém naučit se ruskému jazyku, zatímco pro Turky či Japonce může být velice složitý. Pokud se vám podařilo naučit se některý z jazyků na našem žebříčku, blahopřejeme Vám!

 

10 Urdština

Urdština je indoíránským jazykem, který je velice podobný hindštině. Oba tyto jazyky jsou si velice podobné. Liší se tím, že urdštinou mluví muslimové a hindštinou hinduisté. Tento jazyk je jakousi variantou arabského písma a slovní zásoba obsahuje slova z perštiny a arabštiny. Urdština je úředním jazykem Pákistánu.

 

9 Gaelština

Gaelština může být obtížná právě proto, že se s ní v dnešní době až tak moc nesetkáme. Je příbuzná s irštinou a je jedním z jazyků, kterým se hovoří ve Skotsku. Dnes se s ní setkáme spíše pouze u domorodců Skotska. Gaelština není brána jako úřední jazyk, ale jako jazyk menšinový. Při s čítání lidu v roce 2001 bylo tímto jazykem schopno psát, číst, mluvit nebo rozumět 92 400 lidí (což je 1,9 % skotské populace).

 

8 Řečtina

Řečtina je indoevropský jazyk, který je využívaný především v Řecku a na Kypru. Řečtina je považována za obtížnou hlavně kvůli složitým pravidlům, která stanovují, kdy a kam umístit přízvuk. Sice to na první pohled nevypadá jako složitá překážka, ale pokud špatně použijeme přízvuk, můžeme tím změnit význam celého slova.

 

7 Finština

Pokud vám v českém jazyce dělaly odjakživa problém pády, rozhodně se nepouštějte do finštiny. Zde totiž narazíte hned na patnáct pádů. I česká gramatika se v porovnání s tou finskou zdá jako procházka růžovým sadem. Zajímavostí je, že finština nemá budoucí čas, což bývá kolikráte terčem mnoha vtipům. Říká se, že se Finové díky jejich vrozenému pesimismu bojí dívat do budoucnosti, a proto prý ani nemají budoucí čas. Samozřejmě je finština schopna vyjádřit budoucnost, nemá však tvar sloves pro budoucí čas. Za nejdelší finské slovo se považuje toto slovo: Epäjärjestelmällisyydellistyttämättömyydellänsäkäänköhän.

 

6 Islandština

Výhodou tohoto jazyka je to, že se od osídlení Islandu v 9. století zásadně nezměnila, a proto není problém se čtením několik století starých literárních památek. Tento jazyk využijete pouze při návštěvě Islandu. Mimo tento ostrov se islandština používá velice minimálně. Setkáme se zde pouze s malým množstvím nářečních rozdílů. Důvodem, proč je řazena mezi nejtěžší jazyky světa, je gramatika, která obsahuje mnoho výjimek a kvůli složité archaické slovní zásobě. Vyskytuje se zde mnoho nepravidelností, originální slovní zásoba a hlavně obtížná výslovnost.

 

5 Japonština

Tímto jazykem mluví přibližně 130 milionů lidí. Japonské písmo je považováno za jedno z nejsložitějších na světě díky tomu, že využívá kombinaci čínských znaků a dvě fonetické slabičné abecedy. Jeden z hlavních problémů, na který můžete narazit při učení se tohoto jazyka, jsou rozdíly mezi psaným a mluveným slovem. A aby toho nebylo málo, Japonci jsou známý tím, že si potrpí na zdvořilostní formality, které vycházejí z rozsáhlého gramatického systému. Pokud se budete chtít naučit japonskou abecedu, čeká na vás 2000 různých znaků, které nelze naučit jinak, než nazpaměť. Pokud si budete chtít v Japonsku přečíst novinový článek, musíte znát alespoň 3000 znaků.

 

4 Vietnamština

Pokud se pohybujete po vietnamských tržnicích, můžete slyšet vietnamštinu každý den. Pokaždé, když tento jazyk slyším, nestačím žasnout, s jakou rychlostí se tento národ dorozumívá. Mnoho slov pochází z čínského původu a původně vietnamština používala i čínské písmo. Dnešní vietnamština, s kterou se setkáváme, je založena na latince.

 

3 Thajština

Vznik písma se odhaduje na dobu před 800 lety. Tento jazyk je úředním jazykem Thajska, který se skládá ze čtyř základních nářečí. Ze severního, severovýchodního, centrálního a jižního. Pří cestování to Thajsku je velice vhodné se naučit se alespoň nějaké základy thajštiny. Samozřejmě, není to povinností, ale díky lehké znalosti tohoto jazyka se dostanete blíže k thajským lidem, kteří vaši snahu určitě ocení. Písmo se skládá ze 44 souhlásek, 48 samohlásek a dvojhlásek. Zajímavostí je, že rodilí Thajci hovoří v různých oblastech s odlišnými tónovými přízvuky. V závislosti na druhu tónu můžeme slabiku „maj“ překládat jako „nový“, „hořet“, „dřevo“, nebo „ne“. Pokud nemáte v plánu pobývat v Thajsku delší dobu, je doporučeno se učit pouze mluvenou podobu jazyka.

 

2 Arabština

Dnešní arabština pochází z klasického arabského jazyka z 6. století. Když se podíváme na arabsky psané písmo, vidíme spoustu vlnek a prapodivných znaků. V tomto jazyce se vyskytuje mnoho rozdílů mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky. Největším rozdílem od ostatních jazyků je to, že se arabské texty čtou zprava do leva. Problémem pro každého, kdo se bude chtít naučit tento jazyk, může být hlavně to, že arabština nepoužívá samohlásky, což může být pro začátečníky velice obtížné.

 

1 Čínština

Tímto fascinujícím jazykem mluví kolem 1,2 miliardy lidí, což tvoří 16 % světové populace. Čínské písmo se na první pohled zásadně liší od fonetických písmen, na které jsme zvyklí. Tento jazyk je považován za nejtěžší hlavně z pohledu psané formy. Z mého pohledu jsou jednotlivá písmena spíše malířským uměním a určitě si každý z nás někdy položil otázku, jak tomuto jazyku může vůbec někdo rozumět. Tento jazyk patří do skupiny tibetočínských jazyků a vedou se diskuse, zda existuje pouze jedna čínština, která má více dialektů nebo několik více čínských jazyků. Standartní čínský jazyk je úředním jazykem v Čínské lidové republice, na Tchaj-wanu a v Singapuru. Tento jazyk je považován za nejtěžší hlavně z pohledu psané formy. Pokud jste se rozhodli učit se právě tento jazyk, čeká vás určitě nelehký úkol. Problém, na který můžete při studiu narazit hned na začátku, může být to, že se čínština překládá na základě toho, zda se jedná o mluvený či psaný jazyk.

 

Zdroj: List25.com

Total
0
Shares
Související články
repliky
Read More

TOP 10: Nejpovedenější repliky slavných památek

Tento článek nadchne každého turistu, který rád cestuje po zemích a sbírá fotky do svých alb. Právě takovýto člověk ocení, když si bude moct vyfotit slavnou Šikmou věž netradičně několik kilometrů od Chicaga nebo dokonalou verzi Sochy svobody v Japonsku. Právě v tomto článku poznáte nejpovedenější repliky slavných památek, které kdy byly vytvořené. Je až neuvěřitelné, jak jsou jednotlivé napodobeniny k nerozeznání od originálu.
Total
0
Share