TOP 10: Zajímavé rozdíly mezi muži a ženami

Určitě je naprosto jasné, jaké jsou základní rozdíly mezi mužem a ženou. Myslím si, že v oblasti tělesné stránky má každý jasno. Můžeme se ale setkat s mnoha dalšími zajímavými rozdíly, co se mužů a žen týče.

 

10 Šedá a bílá hmota

Mužský mozek obsahuje více šedé hmoty, zatímco ženský mozek obsahuje více hmoty bílé. Bílá hmota umožňuje rychlejší přenos všech nervových signálů, což ženám umožňuje rychleji zpracovávat jejich myšlenky. Ženy využívají více pravou mozkovou hemisféru, zatím co muži využívají hemisféru levou, která je zaměřena spíše na logiku.

 

9 Trestné činy

Z dostupných dat z celého světa je prokázáno, že většími pachateli trestních činů jsou spíše muži, než ženy. Ženy mívají nižší sazby prakticky pro všechny trestné činy oproti mužům.

 

8 Sebevraždy

Rozdíl mezi mužem a ženou můžeme také zpozorovat u sebevražedných sklonů. Statistiky ukazují, že muži umírají mnohem více prostřednictvím sebevraždy, než ženy. Nicméně nahlášené pokusy o sebevraždu jsou 3x častější u žen, než u mužů. Je to dáno způsobem sebevraždy. Ženy častěji využívají spíše prášky, zatímco muži vyhledávají zbraně nebo vysoké budovy.

 

7 Čich

Ženy mají mnohem lepší čich než muži. Ženy mají téměř o 50 % čichových buněk více.

 

6 Děti

Matky jsou více citově vázány na své děti. Je to dáno tím, že mezi matkou a dítětem existuje jakýsi vztah ještě v těhotenství, před porodem. Ve většině případů získávají muži větší citový vztah ke svému dítěti až pár měsíců po narození, když se na ně dítě začne usmívat a “komunikovat” s nimi. Ženy dokáží veškeré situace více prožívat pomocí emocí. Souvisí to z jejich reprodukční schopností, těhotenstvím a menopauzou.

 

5 Humor

Muži používají humor velice často. Používají ho nejenom v partě mezi kamarády, ale také jako způsob, jak přilákat pozornost žen. Naopak ženy vtipkují jen zřídka. A právě z toho důvodu si muži myslí, že ženy nemají vůbec žádný smysl pro humor.

 

4 Paměť 

Průzkumy ukázaly, že ženy si lépe pamatují různá výročí, narozeniny apod. Mužům naopak více v paměti uvíznou data, týkající se například toho, kdy je splatná jaká hypotéka.

 

3 Onemocnění

Dalo by se říci, že některá onemocnění se ponejvíce týkají vždy jen jednoho pohlaví. Je vědecky prokázáno, že 90 % žlučových onemocnění se nachází u žen, zatímco u mužů se objevuje sklerozující cholangitida.

 

2 Mozkové proporce

Čelní lalok (který je zodpovědný za řešení problémů) a limbická kůra jsou u žen v porovnání s muži patrně větší. Díky tomu dokáží ženy lépe řešit problémy a své emoce. Oproti tomu mají muži zase větší parietální kůru, díky čemuž mají sklon k lepším výkonům, lepší orientaci v mapách a dosahují lepších výsledků v oblasti matematiky. Ženy zase více vynikají v umění a angličtině.

 

1 Mozek

Muži mají obvykle větší mozek než ženy. Ovšem to, že mají větší mozek neznamená, že jsou více chytřejší. IQ testy a zkoušky způsobilosti dokazují, že i přes to, že mají muži větší mozek, dosahují ženy stejných výsledků.

 

Zdroj: list25.com

Total
0
Shares
Související články
u porodu
Read More

10x jak být u porodu tou nejlepší oporou

Narození nového člověka je zlomový a magický okamžik nejen pro nastávající maminku. Ovlivní to celé její okolí. Všude se mluví o tom, jak by se žena měla na porod připravit, co by měla dělat, co naopak ne. Pozornost se však ubírá doprovodu. K čemu tam je a co by měl vlastně dělat?
sebevědomí
Read More

10 tipů, jak si zvednout sebevědomí

Sebevědomí, každý z nás ho má. Vytváří myšlenky o nás samotných a sehrává roli ve všem, co děláme. Mít jeho zdravou hladinu je zásadní; každý den nám napomáhá vytvářet dobrá rozhodnutí, mít dobré a kvalitní mezilidské vztahy, pomáhá nám procházet těžkými situacemi a dodává nám odvahu být sami sebou.
Total
0
Share