TOP 10 Kriticky ohrožené živočišné druhy

0
34139

1 Kůň Převalského (Equus przewalskii)

Posledním žijícím předkem běžně známého koně domácího je kůň převalského. Dnes už není možné toto zvíře potkat ve volné přírodě. V zoologických zahradách ale zatím k vidění je. Zemí původu tohoto lichokopytníka je Mongolsko a jeho stepi, kde koně žili v dlouhodobých stádech pod vedením starší klisny. Na pokraj vyhynutí se dostali díky mohutnému rozvoji pastevectví. Pro pastýře koně převalského znamenali konkurenci, a tak je pastevci začali vybíjet. A vybíjeli je tak dlouho, dokud nezůstalo posledních pár ojedinělých kusů. O existenci tohoto vymírajícího živočišného druhu měli dlouhá léta ponětí jen mongolští pastevci, veřejnost se o koních dozvěděla až po roce 1879.  „Objevil“ je – respektive uviděl v přírodě a začal zjišťovat informace od místních, plukovník tehdejší ruské armády Nikolaj Prževalskij. Tito prudce agresivní koně dnes mají celou plemennou knihu v pražské ZOO, které už se podařilo úspěšně odchovat asi 150 hříbat. Některá z nich byla vypuštěna zpět do přírody ve své domovině. Snad budou pastevci tentokrát shovívavější….

Loading Facebook Comments ...

ZANECHTE ODPOVĚĎ